Reindriftstradisjonen

Reindrift er en eldgammel, samisk tradisjon som har vært hjertet av vår familie i generasjoner.
Vi følger flokken slik våre forfedre gjorde, fra vinter-beitet på vidda til sommer-beitet ved kysten.

Vi passer på og gjeter flokken, men reinen er ikke tam.

Vi setter reinen først og reinen har det best når den lever vilt, slik den alltid har gjort.
Flokken følger faste stier etter årstidene og vandrer hundrevis av kilometer hvert år.

Reindriftstradisjonen

Smaken av Finnmark

Reinkjøttet er noe av det magreste og sunneste kjøttet som finnes. Det inneholder dobbelt så mange næringsstoffer som annet kjøtt, blant annet store mengder Omega-3.
Mye av dette kommer fra maten; lav og arktisk lyng.

Det er viktig for oss å opprettholde tradisjonene til våre forfedre, og tilby våre kunder kjøtt av beste kvalitet. Vi bruker derfor eldgamle metoder for å tørke og bevare kjøttet, uten noen form for tilsetningsstoffer.
Smaken av vill natur skal frem.

Smaken av Finnmark

OM skodi rein

Med utgangspunkt i den lille bygda Jergul, høyt oppe på vidda i Karasjok kommune, etablerte vi Skodi Rein i 2012.
Som reindriftssamer har kjærligheten til rein og reindrifta alltid vært sentral i livene våre.
Vi ville gjøre vårt for å holde de gamle, samiske tradisjonene i live og Skodi Rein ble vårt bidrag til dette.

Familiebedriften drives av Karen Utsi Sara og John Anders Sara, og det er vår egen reinflokk som er
utgangspunktet
vår produktene våre.

I 2017 fikk vi prisen som «Årets reinkjøttformidler» av Landbruks- og matdepartementet.
I 2018, vant vi NM-gull for beste produkt.

Vi gleder oss til å utvikle bedriften videre og fortsette å levere markedets mest eksklusive reinkjøtt.

OM skodi rein